Beton Prefabrik Fabrika

NEDEN PREFABRİK YAPILAR

İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan ekonomik krizlerden dolayı, usta eleman eksikliğinden inşaat sektöründe de pratik çözümler arayışına geçilmiştir. Bu sebeple, özellikle endüstriyel ürünlerde planlar ve projeler arasındaki ölçü birliğinin sağlandığı prefabrikasyon uygulamalar geliştirilmiştir. Prefabrike yapılar geliştirilerek prefabrik kolon, kiriş, aşık, temel soket, duvar, köprü elemanı olarak tasarlanmaktadır. Bu prefabrike malzemeler çoğaltılarak hızlı transfer yoluyla şantiyelere ulaşım noktasında hızlı hareket yapılması mümkün hale gelmiştir. Özellikle ülkemiz toplu konut yasasının yürürlülüğe girmesi ile tek katlı yapı sınırlaması ortadan kalkmıştır. Çok katlı prefabrik yapılar okul, tavuk kümesi (yumurtalık) fabrika idari binaları stoklama depoları, bölgesel olarak ta evler vs. yaygınlaşmıştır.

PREFABRİK YAPILARDA DÜŞÜK MALİYET VE HIZLI ÇÖZÜM

Prefabrik elemanların çoğalmasıyla inşaat sahasındaki demirci, kalıpçı, betoncu, duvar işçiliği, minimuma düştüğü, hatta ortadan kalktığı için, binaların yapım süreleri kısalmıştır. Örneğin bir yatırımcı; bir bina yapımı için 12 aylık bir süre planlarken 3 ya da 4 ay gibi kısa bir sürede teslim edilebilir hale gelmektedir. Prefabrik yapılar ile diğer karabinalarınızın anahtar teslim noktasında hem hesaplı hem güvenli hem de hızlı çözüm gerçekleştirdiğimizi görebilirsiniz. Bu süreçte bina maliyetiniz ne kadar aşağılara düştüğünü sizde hesap edebilirsiniz.

Beton Prefabrik Bina

PREFABRİK YAPILARIN DEPREME DAYANIKLILIĞI

Günümüz koşullarında hızlı gelişen prefabrik endüstrisine deprem kuşağında bulunan ülkemiz için bazı çevrelerce bilinçsizce kuşkuyla yaklaşılmıştır. Bu çekincenin altında ise ülkemizdeki prefabrik sektörünün uzun yıllar boyunca deprem kuşaklarında olmayan ülkelerin prefabrike sektörünü örnek alarak üretim yapması ve A.B.D ve deprem kuşağındaki ülkelerin bu konuda çekimser kalması etkili olmuştur. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar; birleşim bölgeleri, bilinçli tasarlanmış sistemlerin, birbirleriyle bağlantılı yapı elemanlarının, tek parça halinde yapılan yapılar kadar, dayanıklı olabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmaların amacı prefabrik yapıların önemini depreme karşı dayanımını kapsayan, bazı temel tasarım ilke ve kurallarını ortaya koymaktadır. 1985 te Meksika da 8.1, 1988 de Ermenistan’da 6.9, 1989 da San Francisco’ da 7.1 büyüklüğündeki depremlerden sonra deprem bölgelerinde bulunan prefabrike yapılar üzerinde yapılan incelemelerde, diğer yapım tekniklerinde de  olduğu gibi tecrübelerle doğruluğu kanıtlanmış, şartnamelere ve hem proje hem de uygulama aşamalarında mühendisliğin gereklerine itina ile uyulması durumunda, prefabrik betonarme yapı elemanları kullanarak inşa edilen yapılarında deprem karşısında çok başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak prefabrik yapılar hızlı çözüm unsuru olduğu gibi fabrikamızdaki üretim aşamasında proje hazırlanırken yatırımcı ile karşılıklı plan ve montajdaki gerekli elemanların belirlenmesi, tasarlanan projenin boyutu, genişliği, montaj elemanlarının tespiti, kısacası detaya giren her bir şeyin proje aşamasında çözülmesi, prefabrik yapı elemanlarının şantiyeye düzenli sevkiyatının yapılması montaj için kullanılacak vinç vs. ekipmanların önceden planlanıp hazırlanması PREFABRİK YAPI nın ortalama  % 70’nin  bitmiş olması anlamına gelir.

Prefabrik Bina İnşaatı

Prefabrik yapılar belli başlı endüstriyel alanlarda kullanıldığı gibi büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, tavuk kümesleri, uzun açıklık geçilmesi gereken köprü ve menfezler, kapalı ve açık spor tesisleri, diğer konferans ve kültür merkezleri, totem ayakları, okullar da günümüzde sıkça kullanılır hale gelmiştir.

PREFABRİK YAPILARIN KULLANIM ALANLARI

Share